Informace o obnovení provozu mateřské školy a jejích podmínkách ode dne
18. 5. 2020 více informaci zde


Statutární město Prostějov jako zřizovatel mateřských škol v Prostějově rozhodl o uzavření městem Prostějovem zřízených mateřských škol s platnosti od 18.3.2020 do odvolání z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce.

Pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, a dále zaměstnanci určené školy nebo školného zařízení bude v provozu pro děti předškolního věku (od 3 do 7 roků věku). Základní škola a mateřská škola Jana Železného v Prostějově, pro děti s povinnou školní docházkou do 10 let potom Sportcentrum dům dětí a mládeže v Prostějově.

V případě dotazů prosím volejte na mobilní telefony vedoucích zaměstnanců.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy si vyzvedněte (i zákonní zástupci odloučených pracovišť   MŠ Dvořákova 5. MŠ Libušinka 18 a MŠ Žešov 81) přímo v Mateřské škole na ul. Šárka 4a, u ředitelky školy dne 18.3. nebo 19.3., v době od 7,00 – 12,00 hodin, jinak po telefonické domluvě na tel. 607581034.


 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Výše měsíční úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu a následně dle délky přerušení provozu bude upravena a vyúčtována ihned po ukončení opatření k šíření koronavirové infekce.

 


 

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy – v záložce KE STAŽENÍ – informace

 


 

Vážení rodiče,
srdečně Vás vítáme na naších webových stránkách.
Na našich stránkách najdete základní informace, novinky a akce, které vaše děti čekají. Můžete si prohlédnout fotogalerii, kterou neustále doplňujeme o fotky a momentky vašich dětí v průběhu školního roku.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy či připomínky, jsme Vám k dispozici osobně ve třídách.

Personál MŠ Šárka.