Kroužky začnou od měsíce října

  • Angličtina pro děti
  • Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi – dle ročních období
  • Taneční kroužek
  • Plavání pro přihlášené děti
  • Ekocentrum IRIS – 4x ročně, platba z KRPŠ
  • Hvězdárna – pro všechny děti 4x ročně, platba z KRPŠ
  • Divadelní představení v MŠ – 40,00 Kč na dítě (hrazeno z KRPŠ)
  • Knihovna – 4x za rok (hrazeno z KRPŠ)
  • Dopravní hřiště – podzim, jaro v dopoledních hodinách
  • Divadelní představení v městském divadle 4x ročně – pro předškoláky