1. úplata za předškolní vzdělávání (školné) → 530,- Kč měsíčně, splatná vždy do 15. toho měsíce.
  2. stravné za den (celodenní strava) → 34,- Kč, starší děti 6 let 39,- Kč

Kalkulace stravného:

strava dětí do 6 let

  • 8,- Kč – ranní svačina
  • 18,- Kč – oběd
  • 8,- Kč – odpolední svačina

celkem 34,- Kč


strava 7 letých dětí

  • 9,- Kč – ranní svačina
  • 21,- Kč – oběd
  • 9,- Kč – odpolední svačina

celkem 39,- Kč


(vyhláška č. 107/2005 Sb.,zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 84/2005 Sb.)

Směrnice ke školnému od 1.9.2020.

Na počátku měsíce září je vybrána záloha na stravné (900,00 Kč), na konci každého školního roku je provedeno vyúčtování.
Platby za stravné se platí zpětně, do 15. následujícího měsíce, složenkou nebo bankovním převodem – dle dohody, školné do 15. toho měsíce.
V případě nemoci je nutné dítě odhlásit osobně nebo telefonicky 582 351 664.

Odhlášení (přihlášení) ze stravy je nutno udělat den předem, nejpozději do 9:30 hodin.

Jen první den nemoci má rodič právo si stravu odebrat domů.